Polityka Prywatności

W niniejszej „Polityce Prywatności” wyjaśniamy stosowane przez spółkę Audioclub.pl praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania określonych informacji, w tym danych osobowych użytkownika.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z usług świadczonych przez Audioclub.pl Sp z o.o. oraz w jej celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa - art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest również prawnie uzasadniony interes administratora danych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający realizacji celów marketingowych, poprzez promocję własnych produktów i usług. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest również zabezpieczenie Audioclub.pl przed ewentualnymi roszczeniami.

Kontakt

Administratorem Twoich danych osobowych jest Audioclub.pl Sp. z o.o. z siedzibą w: 05-080 Kludyn, ul. Estrady 6A.

W razie pytań dotyczących konta użytkownika, sposobu działania serwisu, Polityki Prywatności lub wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników lub w celu uzyskania pomocy, prosimy korzystać z maila biuro@audioclub.pl.

Gromadzenie danych

Gromadzimy i przechowujemy następujące dane na temat użytkowników:

Informacje przekazywane przez użytkownika:

 • email;
 • imię, nazwisko;
 • urzędowe numery identyfikacyjne m.in. w celach związanych z przepisami podatkowymi.

Dane gromadzone przez nas automatycznie (mogą ale nie muszą obejmować):

 • identyfikatory urządzeń lub inne unikalne identyfikatory na przykład adres ip, imei, imsi;
 • identyfikatory wyświetlania reklam jak np ‘cookie’;
 • informacje na temat przeglądarki;
 • numer telefonu;
 • informacje dotyczące tego w jaki sposób korzystasz z serwisu, takie jak: aktywność w serwisie, historia wyszukiwania;
 • historia kontaktów z naszą obsługą klienta - daty, godziny, przyczyny kontaktu, preferowana forma komunikacji.
 • .

Informacje z innych źródeł:

Wśród podmiotów będących takim źródłem danych można wymienić na przykład:

 • dostawców usług płatniczych, którzy przekazują nam aktualne informacje o metodzie płatności w oparciu o stosunek łączący ich z użytkownikiem oraz dane takie jak imię, nazwisko, dane adresowe;
 • partnerów, którzy współpracują z nami w ramach oferowania dostępu do naszego serwisu lub w ramach wspólnych działań marketingowych.
 • .

Dane gromadzimy i przechowujemy na serwerach zlokalizowanych w Polsce.

Wykorzystanie danych

Informacje powyższe wykorzystujemy i przetwarzamy w celu korzystania z usług świadczonych przez Audioclub.pl oraz w jej celach marketingowych, w tym w szczególności w celu:

 • przeprowadzenia rejestracji użytkownika, realizacji zamówień i płatności użytkownika;
 • ulepszeniu i personalizacji naszych działań marketingowych. Na podstawie Twoich zachowań w aplikacji, podejmowanych akcji, w tym na podstawie gromadzonych w ten sposób danych, po wyrażeniu przez Ciebie wyraźnej zgody, zostaną w sposób zautomatyzowany, skierowane do Ciebie spersonalizowane oferty. Podstawą prawną w tym zakresie będzie art. 22 ust. 2 lit. c) RODO. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ulepszenia naszego serwisu, optymalizacji metod rekomendacji treści;
 • w celu przesyłania użytkownikowi informacji o naszym serwisie (np. za pomocą wiadomości e-mail, i kanałów komunikacji internetowej);
 • przesyłania informacji na temat nowości, premier, nowych produktów, ofert specjalnych i promocji oraz ankiet;
 • udzielania użytkownikowi pomocy w obsłudze serwisu.

Ujawnianie danych

Nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani nie przekazujemy zbieranych informacji innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub gdy dane na temat użytkownika są potrzebne w celu świadczenia usług na rzecz użytkowników, w określonych celach i na zasadach opisanych poniżej:

Usługodawcy: Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych, należą do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych, marketingowych, reklamowych, analitycznych, powiadamiania, IT, m.in. w celu personalizowania i optymalizacji naszego serwisu. Podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Twoich danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim.

Usługodawcy płatności: w celu realizacji płatności za pośrednictwem pośrednika płatności elektronicznej udostępni jemu Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie.

Kraje inne niż Twój kraj przebywania: Możemy również udostępnić Twoje dane podmiotom zlokalizowanym w krajach innych niż Twój kraj zamieszkania. Dlatego też Twoje dane osobowe mogą podlegać innym przepisom dotyczącym ochrony prywatności niż stosowane w Twoim kraju zamieszkania.

W przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy zapewnimy, aby dane były przekazywane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy, Audiocub.pl stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych

Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z usług oraz przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres niezbędny do obrony praw.

Dostęp do konta oraz profile

Użytkownicy mogą korzystać z naszego serwisu za pośrednictwem konta indywidualnego, bądź anonimowego. Anonimowe konto nie wyklucza jednak przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli użytkownik udostępnia swoje konto innym osobom, osoby te będą miały wgląd w jego dane.

Prawa użytkownika i informacje dotyczące użytkownika

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (e-mail: biuro@audioclub.pl).

Zabezpieczenia

Stosujemy zabezpieczenia i procesy zarządcze i technologiczne, zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mające na celu ochronę danych użytkownika przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

Dzieci

Ochrona prywatności małoletnich jest szczególnie ważna. Z tego powodu, żadna część Serwisu nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia.

Pliki cookie i reklama internetowa

Zbieramy i analizujemy informacje nieosobowe dotyczące typu, modelu urządzenia, jego dostępnej pamięci, identyfikatora reklamowego oraz wszelkich technicznych informacji o użytkowniku, systemie operacyjnym i inne podobne informacje. Możemy zbierać ciasteczka zawierające ww. informacje. Informacje przechowywane są w celu usprawnienia działania Systemu oraz w celu automatycznego adresowania do użytkownika spersonalizowanych ofert. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.

Zmiany w Polityce Prywatności

Audioclub.pl gwarantuje sobie możliwość aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. W takim wypadku, w treści Aplikacji bądź na stronie serwisu zostanie udostępniona stosowna informacja.

Akceptacja tych warunków

Korzystając z naszych usług, akceptujecie Państwo niniejszą politykę prywatności. W przeciwnym razie prosimy o niekorzystanie z usług Audioclub.pl. Dalsze korzystanie z naszych usług po wprowadzeniu zmian do tej polityki będzie uznane za akceptację ww. zmian.

Klaudyn, 24 maja 2018 r

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl